KARUNALAY Donor List 2012- 2013

Name Rupees
Dr Chirag A Shah 2,50,000
Sudhir Menon 1,50,000
Dr Chirag A Shah 1,50,000
Dr. Chirag A Shah 1,00,000
Shreenath Charitable Trust 51,000
Shreenath Charitable Trust 51,000
JOSLER HYDROCARBONS INDIA PVT LTD. 31,000
Nikeon Corporation = 21,000
M. M. Shah Charitable Trust 20,000
Dr. Jinesh Shah 15,000
Ketan B Chokshi 15,000
Balkrishna Shah 5,000
Sahakar Surgical Corporation 4,000
Dr. ShefaliShah 3,000
Mr. Ashish Patwa 3,000
UA-50670716-1